Våre tjenester


Sykehjelp AS • Reddalsveien 412 • 4886 Grimstad • Telefon: 913 16 622 • Epost: post@sykehjelp.no


Sykehjelp AS er et privat helse- og omsorgsfirma som gir tjenester i Grimstad, Arendal, Froland, Lillesand og Birkenes kommune.


Vi bidrar med ulike tjenester og omsorg for de som for eksempel ønsker å bo lengre i eget hjem, men også for dem som bor i omsorgsbolig eller institusjon. Vi tilbyr også tjenester til tilreisende/feriegjester som befinner seg i de overnevnte kommunene.


Vi tilbyr hjelp til mennesker i alle aldre, uavhengig av livssituasjon.

På bakgrunn av lengre erfaring i helsevesenet, vet vi hvor viktig det er å gi trygghet og vise respekt. Disse verdiene mener vi må ligge til grunn for å skape og opprettholde best mulig kvalitet på våre tjenester.


Vi fungerer som et supplement til de offentlige og frivillige tjenestene, uten å være avhengig av vedtak fra kommunen.
Sykehjelp AS • Reddalsveien 412 • 4886 Grimstad • Telefon: 913 16 622 • Epost: post@sykehjelp.no