Priser

Priser:


SYKEPLEIETJENESTER                                      545kr/t


OMSORGSTJENESTER                                       455kr/t


HJEMMEHJELP OG PRAKTISK BISTAND          400kr/t

*Prisene er veildedende, og avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.


Ta kontakt

for mer informasjon,

eller et uforpliktende hjemmebesøk.

Du kan også kjøpe gavekort til noen du tror hadde blitt glad for det. Da kan de benytte seg av de tjenestene vi tilbyr, som du kan lese mer om under "Våre tjenester"


Sykehjelp AS • Reddalsveien 412 • 4886 Grimstad • Telefon: 913 16 622 • Epost: post@sykehjelp.no


Helse- og sosialtjenester er fritatt moms.


Har du vedtak fra kommunen om innvilget hjemmehjelpstjeneste skal du ikke betale moms for antall innvilgede timer.


For hjemmehjelp uten kommunalt vedtak, samt andre typer praktisk bistand, vil mva legges til oppgitte priser.


Personer med sykdomsutgifter som overstiger 9180kr kan ha rett til skattefradrag. Dette gjelder også eldre med varig svekket helse pga alder. Finn ut om dette gjelder deg her.